„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich
N hw